Stiftelsen Hellviktangen

Styret i stiftelsen består av 3 representanter med personlige varamedlemmer. Kommunen har en, Nesodden Folkeopplysningsråd har en og så er også Nesodden Velforbund representert med en.

Styret i Stiftelsen Hellviktangen har som hovedoppgave å sørge for bygningenes utvendige vedlikehold. Det normale innvendige vedlikeholdet er det iflg. kontrakter leietakerne som må ta seg av. Vi kan i spesielle tilfeller sponse med midler, slik vi gjorde da vannpumpen i hovedhuset måtte skiftes ut. Det samme er det nå med de helt spesielle restaureringsarbeider vi har fått utført på de 2 unike kakkelovnene, slik at de igjen kan brukes til oppvarming. Som kjent er dette en helt spesiell varmekilde, og med store rom og god høyde under taket er dette et stort pluss på kalde vinterdager.

Det er utrolig mange oppgaver å ta fatt på. Med en gammel bygningsmasse i tre er det alltid noe å ta tak i, det vi mangler er midler. Det å finne hvor vi kan søke om midler og å skrive søknader er en prioritert oppgave i styret. Vi har også fått foreningen Hellviktangens Venner på fote igjen etter at den har ligget nede i noen tid i påvente av hva som ville skje med stedet. I styret for venneforeningen er det 3 personer, en for brukerne av stedet, en fra kunstkafeen og en fra stiftelsen. Får du derfor en giro i posten fra dem, så ikke la den gå i søpla. Alle bidrag, små som store er like kjærkomne. Har du noe å bidra med ellers av ideer o.l kan du ta kontakt med Styreleder Kari Agnor på 930 87 568. Vi håper at venneforeningen også kan trå til når det gjelder dugnader osv. Det var jo røster som hevet seg for at kommunen skulle overta ansvaret for stedet, men jeg tror vi skal våre takknemlige for at politikerne så at dette ikke var den beste løsningen. Penger er jo ikke det kommunen har mest av. Det nye styret hadde tro på at vi skulle få ordnet opp i det rotet  som hadde vårt, og det har vi klart. Det er orden i vår økonomi og regnskapene blir revidert av Nesodden kommunes revisor og oppgaver innsendes til både Fylkesmann og Brønnøysund.

Hovedhuset på stedet er et populært galleri. Folk hygger seg på konserter og kafeen er også en koselig mellomstasjon for turgåere. Hellviktangen er virkelig et pluss for Nesoddens befolkning, men folk fra både Oslo og Folloregionen har også oppdaget stedet, som jo må sies å våre en av Nesoddens perler. I sommer har barn kunnet komme på kunstskole i annekset, et populært tiltak.

Vi må takke de ildsdjeler som i sin tid sørget for at bygningene ikke ble offer for en brannøvelse. Friområdet rundt bygningene er stort og i sommermånedene er det en av Nesoddens mest populære badestrender.