Styremedlemmer med personlige vararepresentanter:

Kari Agnor Styreleder, Agnorveien 97, 1454 Fagerstrand.
Representant for Nesodden kommune.
Mobil 930 87 568
kagnor@online.no


Ragnhild Lund, Tangen terrasse 40 c, 1450 Nesoddtangen.

Vararepresentant for styreleder

Mobil 970 37 032

ronni.lund@gmail.com

 

Ingebjørg Modahl, Nestleder, Skoklefallsvingen 23 B, 1450 Nesoddtangen

Representant for Nesodden Folkeopplysningsråd

Mobil 926 63 071

ingebjorg.modahl@vetinst.no

 

Siv Leden, Fjellstrandveien 60, 1458 Fjellstrand

Vararepresentant for nestleder

Mobil 915 51 334

siv.leden@nytroen.com

 

Terje Larsen, Styremedlem, Gamle Hellvikvei 88, 1450 Nesoddtangen

Representant for Nesodden Velforbund

Mobil 926 30 095

terlar@live.no

 

Trond Erik Bergersen, Hellvikalleen 1, 1450 Nesoddtangen

Vararepresentant for styremedlem

Mobil 907 37 950

t-erik-b@online.no